Reglement

Aanmelding en toelating
Aanmelding voor Pedaal Vocaal is onder voorbehoud.
De programmerings-cie beslist over de toelating, dit gebeurt op volgorde van binnenkomst, genre en kwaliteit. Een bezoek aan een repetitie kan onderdeel zijn van de selectieprocedure. U krijgt van ons een bevestiging of u bent toegelaten. Bij deelname wordt u definitief vermeld onder deelnemers.
De nieuwsbrief ontvangt u automatisch op het opgegeven e-mailadres.

Aankomst
Bij aankomst in Zeegse dient u zicht te melden bij het Festival-bureau.

Programma en Optredens
Elk koor verzorgt twee optredens op verschillende podia. Voor elk optreden is maximaal 25 minuten beschikbaar. Optredens vinden plaats op vooraf vastgestelde tijden op verschillende locaties. Op de site publiceren wij het volledige dagprogramma en de routebeschrijving. U wordt geacht op tijd aanwezig te zijn voor elk programma-onderdeel.

Podiumvoorziening
Bij elk podium is een podium-official.
Waar nodig is een piano aanwezig. Voor elk optreden dient men zich te melden bij de podium-official.

Kosten en vergoedingen
Deelname aan het festival is gratis.
De hoogte van een onkostenvergoeding is afhankelijk van het financiële resultaat en wordt pas na het evenement vastgesteld.

Toegang
Het festival is niet vrij toegankelijk voor publiek.

Overnachtingen
Mogelijkheden tot overnachting worden genoemd op de verblijfpagina.

Risico en verantwoording
Deelname aan het festival is voor eigen risico. De Stichting Pedaal Vocaal kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

Tot Slot
De Stichting Pedaal Vocaal wenst u een plezierig muzikaal festival, maar ook een veilige. Wees voorzichtig en let op tegenliggers op de soms smalle fietspaden. Ongelukken zijn wel het laatste wat we samen willen.