Flexwerk

foto_flexwerk

Cabaretgroep Flexwerk maakt u graag attent op wat haar zoal opvalt of dwarszit
in de wereld. Bijvoorbeeld televisie kijken, de digitale maatschappij, het eten
van vis, problematische relaties, de economische crisis en bezuinigingen.

Flexwerk wordt gevormd door Gera Nijhof, Olga Schoonheim, Bert Suhlmann
en Cas Straatman. Vier geschoolde stemmen en een professionele pianist, die
eigen ‘eigen werk’ brengen, maar ook van iconen als Ramses Shaffy en
Annie M.G. Schmidt.

Tijdens Pedaal Vocaal ziet en hoort u delen uit het programma Vandaag eens geen tv.

www.flexwerkcabaret.nl