Reglement

Aanmelding en toelating
Deelname aan Pedaal Vocaal is onder voorbehoud en is weggelegd voor (ver)gevorderde amateurs. De toelatingscommissie beslist over de toelating
Dit gebeurt op volgorde van binnenkomst. Er wordt getoetst op genre en kwaliteit. Een bezoek aan een van uw repetities kan onderdeel zijn van de selectieprocedure. Koren/ensembles dienen uit tenminste 3 en maximaal 25 personen te bestaan. Grotere koren kunnen slechts beperkt worden ingedeeld. U krijgt een bevestiging wanneer uw koor/ensemble is toegelaten.
De nieuwsbrief ontvangt u na bevestiging automatisch op het opgegeven e-mailadres.

Aankomst
Bij aankomst in Zeegse dient u zich te melden bij het Festival-bureau tegenover het Witte Huis. U krijgt een programma en polsbandjes voor alle deelnemers voor gratis toegang tot alle optredens

Programma en Optredens
Elk koor/ensemble verzorgt twee optredens op verschillende podia. Voor elk optreden is maximaal 30 minuten beschikbaar. Optredens vinden plaats op vooraf vastgestelde tijden op verschillende locaties. Op de site publiceren wij het volledige dagprogramma en de routebeschrijving. U wordt geacht op tijd aanwezig te zijn voor elk optreden.

Podiumvoorziening
Bij elk podium is een podium-official. Voor elk optreden dient men zich daar te melden. Waar nodig is een piano aanwezig. Verdere elektronische hulpmiddelen in de breedste zin zijn niet toegestaan.

Kosten en vergoedingen
Deelname aan het festival is gratis.ook het bezoeken door deelnemers van optredens van andere deelnemers.
De hoogte van een onkostenvergoeding is afhankelijk van het financiële resultaat en wordt pas vlak voor het evenement vastgesteld.

Toegang
Het festival is niet vrij toegankelijk voor publiek.Kaarten kunnen tegen betaling worden verkregen via de site of ter plaatse bij het festival-bureau in Zeegse.

Overnachtingen
Mogelijkheden tot overnachting worden genoemd op de verblijfpagina.

Risico en verantwoording
Deelname aan het festival is voor eigen risico. De Stichting Pedaal Vocaal kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

Tot Slot
De Stichting Pedaal Vocaal wenst u een plezierig muzikaal festival, maar ook een veilige. Wees voorzichtig en let op tegenliggers op de soms smalle fietspaden. Ongelukken zijn wel het laatste wat we samen willen.