Rabobank Clubkas Campagne

Rabobank clubkas Campagne


Stem op je club om samen doelen te bereiken!
Rabobank Assen en Noord-Drenthe draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. De bank stelt € 100.000 (inclusief BTW en schenkingsrecht) beschikbaar! Natuurlijk doet ook Pedaal Vocaal mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. Stemmen Van dinsdag 3 oktober tot en met woensdag 18 oktober 2017 mogen leden van Rabobank Assen en Noord-Drenthe drie stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs.

Elke stem is geld waard!
De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 100.000 (inclusief BTW en schenkingsrecht) te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Pedaal Vocaal ontvangt het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Het is voor Pedaal Vocaal belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor oa vrijwilligerskleding en PR materiaal. Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden stemmen geven aan Pedaal Vocaal tijdens de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Assen en Noord-Drenthe. Kijk voor meer info over de Rabobank Clubkas Campagne op

Bedankt voor jouw steun!